Bible212. Letopisů31,11

2. Letopisů 31:11

Eze­chiáš pro­to ne­chal v Hos­po­di­nově chrá­mu zří­dit ko­mo­ry. Když je připravi­li,


Verš v kontexte

10 Nej­vyšší kněz Aza­ri­áš z domu Sádo­kova mu od­po­věděl: „Od chvíle, kdy li­dé za­ča­li do Hos­po­di­nova chrá­mu přinášet příspěvky, má­me jíd­la do sytosti a ještě hodně zbývá. Hos­po­din požeh­nal své­mu lidu tak, že ještě to­lik přebývá.“ 11 Eze­chiáš pro­to ne­chal v Hos­po­di­nově chrá­mu zří­dit ko­mo­ry. Když je připravi­li, 12 svědo­mi­tě do nich snes­li příspěvky, desátky a za­svěcené da­ry. Do­hle­dem nad nimi byl po­věřen levi­ta Ko­naniáš a jeho zástup­cem byl jeho bra­tr Ši­mei.

späť na 2. Letopisů, 31

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy roz­kázal Ezechiáš pri­praviť komory v dome Hos­podinovom, a pri­pravili

Evanjelický

11 Chiz­kija pri­kázal upraviť komory v dome Hos­podinovom. Keď ich upravili,

Ekumenický

11 Chiz­kija dal pri­praviť v Hospodinovom dome komory. Keď ich pri­pravili,

Bible21

11 Eze­chiáš pro­to ne­chal v Hos­po­di­nově chrá­mu zří­dit ko­mo­ry. Když je připravi­li,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček