Bible212. Letopisů13,7

2. Letopisů 13:7

K ně­mu se shro­máž­di­la ničemná a zlo­tři­lá chás­ka a vze­pře­la se Šalo­mou­novu synu Re­cho­boá­movi, pro­tože Re­cho­boám byl ještě mladý a ne­zkušený a ne­dokázal se jim po­stavit.


Verš v kontexte

6 Pak ale po­vstal Je­ro­boám, syn Ne­batův, služebník Davi­dova syna Šalo­mou­na, a vzbouřil se pro­ti své­mu pánovi. 7 K ně­mu se shro­máž­di­la ničemná a zlo­tři­lá chás­ka a vze­pře­la se Šalo­mou­novu synu Re­cho­boá­movi, pro­tože Re­cho­boám byl ještě mladý a ne­zkušený a ne­dokázal se jim po­stavit. 8 Copak si mys­lí­te, že teď můžete ob­stát pro­ti Hos­po­di­novu králov­ství, které je v ru­kou Davi­dových synů? Snad pro­to, že je vás to­lik? Nebo pro­to, že s se­bou má­te jako bohy zlatá te­la­ta, která vám Je­ro­boám vy­ro­bil?

späť na 2. Letopisů, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 A sob­rali sa spolu s ním bohaprázdni mužovia zaháľčiví, synovia beliála, a zmoc­nili sa proti Rechabeámovi, synovi Šalamúnov­mu, kým Rechabeám bol dieťa a nežného srd­ca a ne­ukázal sa pred nimi sil­ným.

Evanjelický

7 Vtedy sa vôkol neho zo­skupili darebáci a naničhod­níci a ov­lád­li Rechabeáma, syna Šalamúnov­ho, lebo Rechabeám bol mladý a neroz­hod­ný a nebol pev­ný voči nim.

Ekumenický

7 Vtedy sa k nemu pri­družili darebáci a ničom­níci a ovplyv­nili Šalamúnov­ho syna Rechabeáma, lebo bol ú­stupčivý mladík a ne­vládal im vzdorovať.

Bible21

7 K ně­mu se shro­máž­di­la ničemná a zlo­tři­lá chás­ka a vze­pře­la se Šalo­mou­novu synu Re­cho­boá­movi, pro­tože Re­cho­boám byl ještě mladý a ne­zkušený a ne­dokázal se jim po­stavit.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček