Bible212. Letopisů13,20

2. Letopisů 13:20

Je­ro­boám se za ce­lou dobu Abiášovy vlá­dy už ne­vzpa­ma­toval. Bůh ho ranil tak, že zemřel.


Verš v kontexte

19 Abiáš pronásledoval Je­ro­boá­ma a do­byl měs­ta Bet-el, Ješanu a Efron i s je­jich ves­nice­mi. 20 Je­ro­boám se za ce­lou dobu Abiášovy vlá­dy už ne­vzpa­ma­toval. Bůh ho ranil tak, že zemřel. 21 Abiáš ale sí­lil. Vzal si čtrnáct manže­lek a zplo­dil dva­a­dvacet synů a šestnáct dcer.

späť na 2. Letopisů, 13

Príbuzné preklady Roháček

20 Ani sa viacej ne­zmohol Jeroboám za dní Abiášových. Po­tom ho ranil Hos­podin, aj zo­mrel.

Evanjelický

20 Járobeám sa už za čias Abiju viac nezotavil; Hos­podin ho ranil, tak že zo­mrel.

Ekumenický

20 Járobeám sa za čias Abiju už ne­vz­chopil. Po­tom ho Hos­podin ranil tak, že zo­mrel.

Bible21

20 Je­ro­boám se za ce­lou dobu Abiášovy vlá­dy už ne­vzpa­ma­toval. Bůh ho ranil tak, že zemřel.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček