Bible212. Letopisů13,10

2. Letopisů 13:10

Naším Bo­hem je ale Hos­po­din! My jsme ho ne­opusti­li! Kněží, kteří u nás slouží Hos­po­di­nu, jsou synové Áro­novi, kterým po­máhají levi­té.


Verš v kontexte

9 Copak jste ne­vy­hna­li Hos­po­di­novy kněze, syny Áro­novy, i levi­ty? Copak jste si sami ne­poří­di­li kněze, jako to dělají po­hané v cizích zemích? Kdoko­li si s mladým býčkem a sed­mi be­ra­ny při­jde pro vy­svěcení, už je z něj kněz těch vašich ne­bo­hů. 10 Naším Bo­hem je ale Hos­po­din! My jsme ho ne­opusti­li! Kněží, kteří u nás slouží Hos­po­di­nu, jsou synové Áro­novi, kterým po­máhají levi­té. 11 Ráno co ráno a večer co večer přinášejí Hos­po­di­nu dým zápalných obětí a vonného ka­di­dla. Předkládají mu chle­by na ne­po­sk­vrněném sto­le a večer co večer za­že­hují zlatý svícen se sví­tilna­mi. My za­chovává­me Hos­po­di­novu službu, ale vy jste ho opusti­li.

späť na 2. Letopisů, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale naším Bohom je Hos­podin, a ne­opus­tili sme ho, a kňaz­mi, ktorí svätos­lúžia Hos­podinovi, sú synovia Áronovi, a Levitovia pri s­vojej práci

Evanjelický

10 Naším Bohom je však Hos­podin, ktorého sme ne­opus­tili, a kňaz­mi, slúžiacimi Hos­podinovi, sú synovia Áronovi; levíti sú pri práci.

Ekumenický

10 Naším Bohom je však Hos­podin, ktorého sme ne­opus­tili. Kňaz­skú službu Hos­podinovi za­stávajú Áronov­ci a po­sluhujú im leviti.

Bible21

10 Naším Bo­hem je ale Hos­po­din! My jsme ho ne­opusti­li! Kněží, kteří u nás slouží Hos­po­di­nu, jsou synové Áro­novi, kterým po­máhají levi­té.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček