Bible212. Letopisů1,8

2. Letopisů 1:8

Šalo­moun Bohu od­po­věděl: „Pro­kázal jsi mé­mu otci Davi­dovi ve­likou přízeň a mě jsi uči­nil králem po něm.


Verš v kontexte

7 Té noci se Šalo­mou­novi zjevil Bůh a ře­kl mu: „Žá­dej mě o coko­li a dám ti to.“ 8 Šalo­moun Bohu od­po­věděl: „Pro­kázal jsi mé­mu otci Davi­dovi ve­likou přízeň a mě jsi uči­nil králem po něm. 9 Nuže, Hos­po­di­ne Bože, kéž se po­tvrdí slovo, které jsi dal mé­mu otci Davi­dovi. Vž­dyť jsi mě uči­nil králem lidu početného jako zem­ský prach.

späť na 2. Letopisů, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Na to po­vedal Šalamún Bohu: Ty si učinil Dávidovi, môj­mu ot­covi, veľkú milosť a tiež i mňa si učinil kráľom na­mies­to neho.

Evanjelický

8 Šalamún Mu po­vedal: Ty si pre­ukázal veľkú milosť môj­mu ot­covi Dávidovi a na­mies­to neho si mňa ustanovil za kráľa.

Ekumenický

8 Šalamún po­vedal Bohu: Môj­mu ot­covi Dávidovi si pre­ukázal veľkú milosť a mňa si po ňom ustanovil za kráľa.

Bible21

8 Šalo­moun Bohu od­po­věděl: „Pro­kázal jsi mé­mu otci Davi­dovi ve­likou přízeň a mě jsi uči­nil králem po něm.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček