Bible212. Letopisů1,3

2. Letopisů 1:3

Ce­lé to shro­máždění se s Šalo­mou­nem ubíralo na výši­nu do Gi­be­o­nu, ne­boť tam stál Boží Stan setkávání, který Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš zho­tovil na pouš­ti.


Verš v kontexte

2 Šalo­moun se­zval ce­lý Iz­rael, ve­li­te­le tisíců a stovek, soud­ce i všech­ny vznešené vůd­ce iz­rael­ských ot­cov­ských rodů. 3 Ce­lé to shro­máždění se s Šalo­mou­nem ubíralo na výši­nu do Gi­be­o­nu, ne­boť tam stál Boží Stan setkávání, který Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš zho­tovil na pouš­ti. 4 (David sice ne­chal Boží tru­hlu přenést z Ki­ri­at-jea­ri­mu do Je­ruzalé­ma, kde pro ni připravil stan,

späť na 2. Letopisů, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A tak išli, Šalamún i celé shromaždenie s ním, na výšinu, ktorá bola v Gibe­one; lebo tam bol stán shromaždenia Božieho, ktorý bol učinil Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, na púšti.

Evanjelický

3 a tak od­išiel on a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gibeóne. Tam bol totiž svätos­tánok Hos­podinov na púšti.

Ekumenický

3 a tak sa odo­bral s celým tým zhromaždením na výšinu v Gibeóne. Tam sa na­chádzal Boží stan stretávania, ktorý zhotovil Mojžiš, Hos­podinov služob­ník, na púšti.

Bible21

3 Ce­lé to shro­máždění se s Šalo­mou­nem ubíralo na výši­nu do Gi­be­o­nu, ne­boť tam stál Boží Stan setkávání, který Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš zho­tovil na pouš­ti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček