Bible212. Letopisů1,17

2. Letopisů 1:17

Vozy dováže­li z Egyp­ta za 600 še­ke­lů stříb­ra a koně za 150 še­ke­lů. Také je vy­váže­li dál pro všech­ny cheti­tské a ara­mej­ské krále.


Verš v kontexte

16 Koně si král ne­chával dovážet z Egyp­ta a Ki­likie. Královští ob­chodníci je v Ki­likii na­ku­po­va­li za do­hodnuté ce­ny. 17 Vozy dováže­li z Egyp­ta za 600 še­ke­lů stříb­ra a koně za 150 še­ke­lů. Také je vy­váže­li dál pro všech­ny cheti­tské a ara­mej­ské krále. 18 Šalo­moun se roz­ho­dl po­stavit chrám Hos­po­di­novu jménu a sobě králov­ský palác.

späť na 2. Letopisů, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A tak pri­vážali hore a vy­vážali z Egyp­ta voz za šesťs­to šek­lov striebra a koňa za stopäťdesiat a tak vodili od­tiaľ svojou rukou, jako sprostredkovatelia, pre všet­kých kráľov Hetejov a pre kráľov Sýrie.

Evanjelický

17 Z Egyp­ta do­vážali voz za šesťs­to šekelov strieb­ra a koňa za stopäťdesiat. Podob­ne ich pro­stred­níc­tvom vy­vážali i všet­kým kráľom chetej­ským a sýr­skym.

Ekumenický

17 Z Egypta do­vážali voz za šesťs­to a koňa za stopäťdesiat šekelov strieb­ra. Tak spro­stred­kovávali vývoz pre všet­kých chetit­ských a sýr­skych kráľov.

Bible21

17 Vozy dováže­li z Egyp­ta za 600 še­ke­lů stříb­ra a koně za 150 še­ke­lů. Také je vy­váže­li dál pro všech­ny cheti­tské a ara­mej­ské krále.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček