Bible212. Královská1,7

2. Královská 1:7

„Jak vy­pa­dal ten muž, který vám s tě­mi slovy vy­šel naproti?“ ptal se král.


Verš v kontexte

6 „Vyšel nám na­pro­ti je­den muž,“ od­po­vědě­li, „a ře­kl nám: ‚Vrať­te se ke krá­li, který vás po­slal, a vy­řiď­te mu: Tak praví Hos­po­din: Copak už není Bůh v Iz­rae­li, že se ne­cháváš ptát Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu? Pro­to nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!‘“ 7 „Jak vy­pa­dal ten muž, který vám s tě­mi slovy vy­šel naproti?“ ptal se král. 8 „Měl plášť z kožešiny,“ od­po­vědě­li, „a ko­lem boků kožený pás.“ „To je Eliáš Tišbejský!“ ře­kl král.

späť na 2. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A hovoril im: Aký je spôsob muža, ktorý vám vy­šiel hore vús­trety a hovoril vám tie slová?

Evanjelický

7 On sa ich vy­zvedal: Ako vy­zeral muž, ktorý vám vy­šiel v ús­trety a hovoril vám tieto slová?

Ekumenický

7 Vy­zvedal sa ich: Ako vy­zeral ten muž, čo vás stretol a hovoril vám tieto slová?

Bible21

7 „Jak vy­pa­dal ten muž, který vám s tě­mi slovy vy­šel naproti?“ ptal se král.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček