Bible212. Královská1,5

2. Královská 1:5

Když se po­s­lové vrá­ti­li zpět, král se jich ptal: „Pro­č jste se vrátili?“


Verš v kontexte

4 Nuže, toto praví Hos­po­din: Nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!‘ “ Pak Eliáš ode­šel. 5 Když se po­s­lové vrá­ti­li zpět, král se jich ptal: „Pro­č jste se vrátili?“ 6 „Vyšel nám na­pro­ti je­den muž,“ od­po­vědě­li, „a ře­kl nám: ‚Vrať­te se ke krá­li, který vás po­slal, a vy­řiď­te mu: Tak praví Hos­po­din: Copak už není Bůh v Iz­rae­li, že se ne­cháváš ptát Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu? Pro­to nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!‘“

späť na 2. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď sa na­vrátili po­slovia k ne­mu, po­vedal im: Prečo ste sa vrátili?

Evanjelický

5 Keď sa po­slovia vrátili, Achaz­ja sa ich opýtal: Prečo ste sa vrátili?

Ekumenický

5 Keď sa po­slovia vrátili, spýtal sa ich kráľ: Prečo ste už prišli späť?

Bible21

5 Když se po­s­lové vrá­ti­li zpět, král se jich ptal: „Pro­č jste se vrátili?“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček