Bible212. Královská1,3

2. Královská 1:3

Hos­po­dinův an­děl ale pro­mlu­vil k Eliášovi Tišbej­ské­mu: „Vstaň, vy­jdi po­s­lům sa­mařského krále na­pro­ti a řekni jim: ‚Copak už není Bůh v Iz­rae­li, že se jdete vy­ptávat Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu?


Verš v kontexte

2 Achaziáš v Sa­maří pro­pa­dl mříží své střešní te­ra­sy a zranil se. Vy­s­lal po­s­ly a ře­kl jim: „Jdě­te se vy­ptat Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu, jest­li se z toho uzdravím.“ 3 Hos­po­dinův an­děl ale pro­mlu­vil k Eliášovi Tišbej­ské­mu: „Vstaň, vy­jdi po­s­lům sa­mařského krále na­pro­ti a řekni jim: ‚Copak už není Bůh v Iz­rae­li, že se jdete vy­ptávat Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu? 4 Nuže, toto praví Hos­po­din: Nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!‘ “ Pak Eliáš ode­šel.

späť na 2. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale an­jel Hos­podinov hovoril Eliášovi Tišbän­skému: Vstaň, iď hore vús­trety po­slom kráľa Samárie a hovor im: Či pre­to, že niet Boha v Iz­raelovi, idete sa pýtať Bál-zebúba, boha Ek­rona?

Evanjelický

3 Vtedy an­jel Hos­podinov po­vedal Tišbej­skému Eliášovi: Vstaň, choď v ús­trety po­slom samár­skeho kráľa a po­vedz im: Či nieto Boha v Iz­raeli, že sa idete pýtať ek­rón­skeho boha Baal­zebúba?

Ekumenický

3 Vtedy Hos­podinov an­jel po­vedal tišbej­skému Eliášovi: Vstaň, vy­stúp, aby si sa stretol s poslami samárij­ského kráľa a po­vedz im: Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzate o radu ek­rón­skeho boha Baál­zebúba?

Bible21

3 Hos­po­dinův an­děl ale pro­mlu­vil k Eliášovi Tišbej­ské­mu: „Vstaň, vy­jdi po­s­lům sa­mařského krále na­pro­ti a řekni jim: ‚Copak už není Bůh v Iz­rae­li, že se jdete vy­ptávat Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček