Bible212. Královská1,17

2. Královská 1:17

Achaziáš pak zemřel, jak Hos­po­din ře­kl skrze Eliáše. Neměl sy­na, a tak na jeho místě za­čal druhého roku jud­ského krále Je­ho­ra­ma, syna Jošafa­tova, kralovat Jo­ram.


Verš v kontexte

16 Ře­kl mu: „Tak praví Hos­po­din: Copak už není Bůh v Iz­rae­li, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vy­s­lal po­s­ly, aby se vy­ptáva­li Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu. Pro­to nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!“ 17 Achaziáš pak zemřel, jak Hos­po­din ře­kl skrze Eliáše. Neměl sy­na, a tak na jeho místě za­čal druhého roku jud­ského krále Je­ho­ra­ma, syna Jošafa­tova, kralovat Jo­ram. 18 O ostatních Achaziášových skutcích, které vy­ko­nal, se, jak zná­mo, píše v Kro­nice iz­rael­ských králů.

späť na 2. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A tak zo­mrel podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré hovoril Eliáš, a kraľoval Jehorám mies­to neho v druhom roku Jehoráma, syna Jozafatov­ho, jud­ského kráľa, lebo ne­mal syna.

Evanjelický

17 Aj zo­mrel podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré vy­riekol Eliáš, a od druhého roku Jehóráma, syna jud­ského kráľa Jóšáfáta, stal sa mies­to neho kráľom jeho brat Jórám, lebo ne­mal syna.

Ekumenický

17 Aj zo­mrel podľa Hos­podinov­ho slova, ktoré vy­riekol Eliáš. Keďže ne­mal syna, stal sa po ňom kráľom jeho brat Jóram, a to v druhom roku jud­ského kráľa Jórama, syna Jóšafatov­ho.

Bible21

17 Achaziáš pak zemřel, jak Hos­po­din ře­kl skrze Eliáše. Neměl sy­na, a tak na jeho místě za­čal druhého roku jud­ského krále Je­ho­ra­ma, syna Jošafa­tova, kralovat Jo­ram.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček