Bible212. Korintským6,5

2. Korintským 6:5

v ranách, vězeních a zmat­cích, ve vy­čerpáních, bděních a hla­dověních,


Verš v kontexte

4 Naopak, ve všem se osvědčuje­me jako Boží služebníci: ve ve­liké vy­trva­losti, v souženích, ne­do­stat­cích a úzkos­tech, 5 v ranách, vězeních a zmat­cích, ve vy­čerpáních, bděních a hla­dověních, 6 v čisto­tě, po­ro­zumění, trpě­livosti a las­kavosti, v Du­chu svatém, v upřímné lás­ce,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 v úderoch, v žalároch, v ne­pokojoch, v prácach, v bdeniach, v pôs­toch,

Evanjelický

5 ranách, väzeniach, ne­pokojoch, námahách, bdeniach, pôs­toch,

Ekumenický

5 v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch,

Bible21

5 v ranách, vězeních a zmat­cích, ve vy­čerpáních, bděních a hla­dověních,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček