Bible212. Korintským5,21

2. Korintským 5:21

On to­ho, který byl bez hří­chu, uči­nil hří­chem kvů­li nám, abychom se my v něm sta­li Boží sprave­dlností.


Verš v kontexte

19 Bůh v Kri­stu uzavřel se svě­tem mír! Přestal li­dem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. 20 Pro­to tedy jako Kri­stovi velvy­s­lan­ci pro­sí­me na místě Kri­stově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiř­te se s Bo­hem. 21 On to­ho, který byl bez hří­chu, uči­nil hří­chem kvů­li nám, abychom se my v něm sta­li Boží sprave­dlností.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo toho, ktorý ne­poz­nal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spraved­livosťou Božou v ňom.

Evanjelický

21 Toho, ktorý ne­poz­nal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravod­livosťou pred Bohom.

Ekumenický

21 Toho, ktorý ne­poz­nal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravod­livosťou.

Bible21

21 On to­ho, který byl bez hří­chu, uči­nil hří­chem kvů­li nám, abychom se my v něm sta­li Boží sprave­dlností.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček