Bible212. Korintským5,16

2. Korintským 5:16

Od nynějška již pro­to niko­ho ne­po­su­zuje­me těles­ně. I na Krista jsme kdy­si mě­li těles­ný názor, teď už ho ale zná­me ji­nak.


Verš v kontexte

15 On zemřel za všech­ny, aby ti, kdo ži­jí, na­dále neži­li sami pro se­be, ale pro to­ho, který za ně zemřel a vstal z mrt­vých. 16 Od nynějška již pro­to niko­ho ne­po­su­zuje­me těles­ně. I na Krista jsme kdy­si mě­li těles­ný názor, teď už ho ale zná­me ji­nak. 17 Kdo je v Kri­stu, je nové stvoření. Staré po­mi­nulo – hle, je tu nové!

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 A tak my už od­teraz ne­známe ni­koho podľa tela. A jest­li sme aj po­znali Kris­ta podľa tela, ale teraz už viacej ne­známe.

Evanjelický

16 Takže ne­poz­náme od­teraz ni­koho podľa tela. Ak sme Kris­ta aj po­znali podľa tela, teraz (Ho) už ne­poz­náme.

Ekumenický

16 Pre­to od­teraz ni­koho ne­poz­náme podľa tela. Aj keď sme po­znali Kris­ta podľa tela, ale teraz už ne­poz­náme.

Bible21

16 Od nynějška již pro­to niko­ho ne­po­su­zuje­me těles­ně. I na Krista jsme kdy­si mě­li těles­ný názor, teď už ho ale zná­me ji­nak.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček