Bible212. Korintským5,12

2. Korintským 5:12

Ne­chce­me se před vá­mi znovu chvá­lit, ale chce­me vám dát příleži­tost chlu­bit se ná­mi, abys­te mě­li co od­po­vědět těm, kdo se mo­hou pochlu­bit ze­vnějškem, ale ne srd­cem.


Verš v kontexte

11 Ví­me, co je to bázeň před Hos­po­di­nem, a pro­to přivádí­me lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i vaše­mu svědo­mí. 12 Ne­chce­me se před vá­mi znovu chvá­lit, ale chce­me vám dát příleži­tost chlu­bit se ná­mi, abys­te mě­li co od­po­vědět těm, kdo se mo­hou pochlu­bit ze­vnějškem, ale ne srd­cem. 13 Jsme-li bez se­be, je to kvů­li Bo­hu; jsme-li roz­vážní, je to kvů­li vám.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo ne­od­porúčame vám opät sami seba, ale vám dávame príčinu chváliť sa na­mi, aby ste to mali proti tým, ktorí sa chvália tvárou a nie srd­com.

Evanjelický

12 Tým sa vám zase ne­od­porúčame, ale dávame vám príležitosť chváliť sa na­mi, aby ste mali čo po­vedať tým, čo sa chvália navonok, a nie v srd­ci.

Ekumenický

12 Nech­ceme sa vám opäť od­porúčať, ale dávame vám príležitosť chváliť sa na­mi, aby ste mali čo po­vedať tým, čo sa chvália von­kajším zdaním, a nie tým, čo je v srdci.

Bible21

12 Ne­chce­me se před vá­mi znovu chvá­lit, ale chce­me vám dát příleži­tost chlu­bit se ná­mi, abys­te mě­li co od­po­vědět těm, kdo se mo­hou pochlu­bit ze­vnějškem, ale ne srd­cem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček