Bible212. Korintským5,11

2. Korintským 5:11

Ví­me, co je to bázeň před Hos­po­di­nem, a pro­to přivádí­me lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i vaše­mu svědo­mí.


Verš v kontexte

10 Všich­ni pře­ce mu­sí­me stanout před Kri­stovým sou­dem, aby každý z nás do­stal odpla­tu za to, co v těle vy­ko­nal, ať už to bylo dob­ré ane­bo zlé. 11 Ví­me, co je to bázeň před Hos­po­di­nem, a pro­to přivádí­me lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i vaše­mu svědo­mí. 12 Ne­chce­me se před vá­mi znovu chvá­lit, ale chce­me vám dát příleži­tost chlu­bit se ná­mi, abys­te mě­li co od­po­vědět těm, kdo se mo­hou pochlu­bit ze­vnějškem, ale ne srd­cem.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 Znajúc tedy bázeň Pánovu pre­sviedčame ľudí a Bohu sme zjav­ní. Ale nadejem sa, že sme aj vo vašich svedomiach zjav­ní.

Evanjelický

11 Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, pre­sviedčame ľudí; ale Boh nás po­zná; dúfam však, že aj vaše svedomie nás po­zná.

Ekumenický

11 Keďže po­známe bázeň pred Pánom, pre­sviedčame ľudí. Boh nás však po­zná a dúfam, že i vy vo svojom svedomí nás po­znáte.

Bible21

11 Ví­me, co je to bázeň před Hos­po­di­nem, a pro­to přivádí­me lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i vaše­mu svědo­mí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček