Bible212. Korintským5,10

2. Korintským 5:10

Všich­ni pře­ce mu­sí­me stanout před Kri­stovým sou­dem, aby každý z nás do­stal odpla­tu za to, co v těle vy­ko­nal, ať už to bylo dob­ré ane­bo zlé.


Verš v kontexte

9 Ať už tedy zůstává­me doma ane­bo od­chází­me, jde nám o to, abychom se mu lí­bi­li. 10 Všich­ni pře­ce mu­sí­me stanout před Kri­stovým sou­dem, aby každý z nás do­stal odpla­tu za to, co v těle vy­ko­nal, ať už to bylo dob­ré ane­bo zlé. 11 Ví­me, co je to bázeň před Hos­po­di­nem, a pro­to přivádí­me lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i vaše­mu svědo­mí.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo my všet­ci sa musíme ukázať pred súd­nou stolicou Kris­tovou, aby si jeden každý od­niesol to, čo načo vy­konal skr­ze telo, už či bolo dobré či zlé.

Evanjelický

10 Všet­ci totiž musíme sa ukázať pred súd­nou stolicou Kris­tovou, aby každý prijal dob­ré či zlé ako od­platu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval.

Ekumenický

10 Všet­ci sa totiž musíme po­staviť pred Kris­tovu súd­nu stolicu, aby si každý od­niesol od­platu podľa toho, čo vy­konal, kým bol v tele — či dob­ré, alebo zlé.

Bible21

10 Všich­ni pře­ce mu­sí­me stanout před Kri­stovým sou­dem, aby každý z nás do­stal odpla­tu za to, co v těle vy­ko­nal, ať už to bylo dob­ré ane­bo zlé.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček