Bible212. Korintským3,14

2. Korintským 3:14

Je­jich myšlení se ovšem zatvr­di­lo. Až do dnešního dne zůstává při č­tení Staré smlou­vy ta rouška ne­odkrytá – odnímá se to­tiž jen v Kri­stu.


Verš v kontexte

13 ne jako Mo­jžíš, který si za­krýval tvář rouškou, aby synové Iz­rae­le ne­po­zo­rova­li ko­nec to­ho, co mělo po­mi­nout. 14 Je­jich myšlení se ovšem zatvr­di­lo. Až do dnešního dne zůstává při č­tení Staré smlou­vy ta rouška ne­odkrytá – odnímá se to­tiž jen v Kri­stu. 15 Až do dneška jim při č­tení Mo­jžíše na srd­ci leží rouška,

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale ich mys­le sa za­tvr­dily, lebo až do dnešného dňa zo­stáva tá is­tá zás­tera pri čítaní starej sm­luvy ne­odos­tretá, lebo sa Kris­tom od­straňuje.

Evanjelický

14 Ale ich myseľ sa za­tvr­dila. Ten is­tý závoj os­táva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a ne­odk­rýva sa, lebo ho od­straňuje (len) Kris­tus.

Ekumenický

14 Ich myseľ však na tom otupela. Až do dnešného dňa totiž os­táva ten is­tý závoj pri čítaní Starej zmluvy, a nie je od­halený, pre­tože iba v Kristovi sa od­straňuje.

Bible21

14 Je­jich myšlení se ovšem zatvr­di­lo. Až do dnešního dne zůstává při č­tení Staré smlou­vy ta rouška ne­odkrytá – odnímá se to­tiž jen v Kri­stu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček