Bible212. Korintským3,12

2. Korintským 3:12

Právě díky této na­dě­ji jsme tak směle otevření,


Verš v kontexte

11 Jest­liže to po­míjející přišlo se slávou, oč slavnější je to, co zůstává! 12 Právě díky této na­dě­ji jsme tak směle otevření, 13 ne jako Mo­jžíš, který si za­krýval tvář rouškou, aby synové Iz­rae­le ne­po­zo­rova­li ko­nec to­ho, co mělo po­mi­nout.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Majúc tedy takú nádej po­užívame veľkú smelosť,

Evanjelický

12 Keď teda takúto nádej máme, počíname si cel­kom ot­vorene,

Ekumenický

12 Keď teda máme takúto nádej, vy­stupujeme s plnou ot­vorenosťou,

Bible21

12 Právě díky této na­dě­ji jsme tak směle otevření,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček