Bible212. Korintským2,16

2. Korintským 2:16

Jedněm jsme smr­telnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní živo­ta k živo­tu. Kdo je ale k ta­kové službě způso­bi­lý?


Verš v kontexte

15 Pro Boha jsme to­tiž Kri­stovou líbez­nou vůní mezi tě­mi, kdo jsou za­chraňováni, i mezi tě­mi, kdo hynou. 16 Jedněm jsme smr­telnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní živo­ta k živo­tu. Kdo je ale k ta­kové službě způso­bi­lý? 17 My na roz­díl od mno­hých ne­kupčí­me s Božím slovem, ale mluví­me před Boží tváří v Kri­stu z upřímných po­hnu­tek, z Božího po­věření.

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 ktorým vôňou smr­ti na sm­rť, a ktorým vôňou života na život. Ale na to kto je spôsobný?!

Evanjelický

16 tým­to vôňou smr­ti na sm­rť, tam­tým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsob­ný?

Ekumenický

16 jed­ným vôňou smr­ti na sm­rť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to súci?

Bible21

16 Jedněm jsme smr­telnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní živo­ta k živo­tu. Kdo je ale k ta­kové službě způso­bi­lý?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček