Bible212. Korintským12,9

2. Korintským 12:9

ale ře­kl mi: „­Mo­je mi­lost ti stačí. Má moc se plně pro­jeví upro­střed slabosti.“ Mi­lerád se tedy budu chlu­bit svý­mi sla­bost­mi, aby na mně spočíva­la Kri­stova moc.


Verš v kontexte

8 Třikrát jsem kvů­li tomu pro­sil Pá­na, aby to ode mě ode­šlo, 9 ale ře­kl mi: „­Mo­je mi­lost ti stačí. Má moc se plně pro­jeví upro­střed slabosti.“ Mi­lerád se tedy budu chlu­bit svý­mi sla­bost­mi, aby na mně spočíva­la Kri­stova moc. 10 S ra­dostí snáším sla­bosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vž­dyť má sí­la je v mé sla­bosti!

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 a po­vedal mi: Do­sť ti je moja milosť. Lebo moja moc sa do­konáva v slabos­ti. Teda naj­radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby pre­bývala na mne moc Kris­tova.

Evanjelický

9 ale riekol mi: Do­sť máš na mojej milos­ti; lebo (moja) moc sa v slabos­ti do­konáva. Naj­radšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby pre­bývala vo mne moc Kris­tova.

Ekumenický

9 Ale on mi po­vedal: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa do­konale prejavuje v slabosti. Pre­to sa budem naj­radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne pre­bývala Kris­tova sila.

Bible21

9 ale ře­kl mi: „­Mo­je mi­lost ti stačí. Má moc se plně pro­jeví upro­střed slabosti.“ Mi­lerád se tedy budu chlu­bit svý­mi sla­bost­mi, aby na mně spočíva­la Kri­stova moc.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček