Bible212. Korintským12,1

2. Korintským 12:1

Mu­sím se chlu­bit, i když to není pro­spěšné. Přejdu tedy k vi­děním a zje­vením od Pá­na:


Verš v kontexte

1 Mu­sím se chlu­bit, i když to není pro­spěšné. Přejdu tedy k vi­děním a zje­vením od Pá­na: 2 Vím o člověku v Kri­stu, který byl před čtrnácti lety vy­tržen až do třetího nebe – ne­vím, zda v těle nebo mimo tělo, to ví Bůh. 3 A vím, že ten člověk – ne­vím, zda v těle nebo bez tě­la, to ví Bůh –

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 Musím sa chváliť, a nie je mi to užitočné, lebo prij­dem k videniam a zjaveniam Pánovým.

Evanjelický

1 Ak sa treba chváliť - hoci to nič ne­pros­peje - prídem k videniam a zjaveniam Pánovým.

Ekumenický

1 Ak sa treba chváliť, aj keď to ne­osoží, prej­dem k videniam a Pánovým zjaveniam.

Bible21

1 Mu­sím se chlu­bit, i když to není pro­spěšné. Přejdu tedy k vi­děním a zje­vením od Pá­na:

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček