Bible212. Korintským11,32

2. Korintským 11:32

Když jsem byl v Da­mašku, místo­drži­tel po­věřený králem Aretou dal hlídat město, aby mě za­jal.


Verš v kontexte

31 Bůh a Otec Pá­na Ježíše ať je požeh­naný navěky – on ví, že ne­lžu! 32 Když jsem byl v Da­mašku, místo­drži­tel po­věřený králem Aretou dal hlídat město, aby mě za­jal. 33 Oknem v hrad­bě mě ale spusti­li do­lů v koši, a tak jsem mu ute­kl.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

32 V Damašku vladár kráľa Aretu strážil mes­to Damaščanov, čo ma chcel lapiť;

Evanjelický

32 V Damas­ku mies­to­držiteľ kráľa Areta strážil mes­to Damask, aby ma chytil,

Ekumenický

32 V Damasku mies­to­držiteľ kráľa Aretasa dal strážiť mes­to Damask, aby ma uväz­nil,

Bible21

32 Když jsem byl v Da­mašku, místo­drži­tel po­věřený králem Aretou dal hlídat město, aby mě za­jal.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček