Bible212. Korintským11,31

2. Korintským 11:31

Bůh a Otec Pá­na Ježíše ať je požeh­naný navěky – on ví, že ne­lžu!


Verš v kontexte

30 Když už se mu­sím chlu­bit, pochlu­bím se svý­mi sla­bost­mi. 31 Bůh a Otec Pá­na Ježíše ať je požeh­naný navěky – on ví, že ne­lžu! 32 Když jsem byl v Da­mašku, místo­drži­tel po­věřený králem Aretou dal hlídat město, aby mě za­jal.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

31 Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý je požeh­naný na veky, vie, že neluhám.

Evanjelický

31 Boh a Otec Pána Ježiša, požeh­naný naveky, vie, že ne­klamem.

Ekumenický

31 Boh a Otec Pána Ježiša, požeh­naný naveky, vie, že ne­klamem.

Bible21

31 Bůh a Otec Pá­na Ježíše ať je požeh­naný navěky – on ví, že ne­lžu!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček