Bible212. Korintským1,3

2. Korintským 1:3

Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, Otec mi­lo­sr­den­ství a Bůh veškerého po­těšení!


Verš v kontexte

2 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista. 3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, Otec mi­lo­sr­den­ství a Bůh veškerého po­těšení! 4 V každém našem soužení nás po­těšuje, abychom ty, kdo mají jakéko­li soužení, moh­li po­vzbu­zovat tím­též po­těšením, které jsme sami při­ja­li od Bo­ha.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Požeh­naný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec milo­sr­dens­tiev a Bôh každého po­tešenia,

Evanjelický

3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec milo­sr­den­stva a Boh každého po­tešenia,

Ekumenický

3 Nech je požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec milo­sr­den­stva a Boh všet­kej útechy,

Bible21

3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, Otec mi­lo­sr­den­ství a Bůh veškerého po­těšení!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček