Bible212. Korintským1,2

2. Korintským 1:2

Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.


Verš v kontexte

1 Pavel, pod­le Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bra­tr Ti­mo­te­u­scírkvi Boží v Ko­rin­tu a všem svatým v ce­lém Ře­cku: 2 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista. 3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, Otec mi­lo­sr­den­ství a Bůh veškerého po­těšení!

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta!

Ekumenický

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

2 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček