Bible211. Timoteovi6,6

1. Timoteovi 6:6

Oprav­du ve­likým zis­kem je ovšem zbožnost, která umí být spoko­jená s tím, co má.


Verš v kontexte

5 a ne­u­stálých třenic. Tito li­dé s po­rušenou mys­lí a zba­vení prav­dy se do­mnívají, že zbožnost je zdro­jem zis­ku. 6 Oprav­du ve­likým zis­kem je ovšem zbožnost, která umí být spoko­jená s tím, co má. 7 Nic jsme na svět ne­při­nes­li a nic si také ne­odne­se­me.

späť na 1. Timoteovi, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 No, je na­ozaj veľkým zis­kom po­božnosť so spokoj­nosťou.

Evanjelický

6 A po­božnosť so spokoj­nosťou je skutočne veľkým zis­kom;

Ekumenický

6 vzájom­né nez­hody ľudí, ktorí majú zvrátenú myseľ. Sú to ľudia, ktorým chýba prav­da a dom­nievajú sa, že zbožnosť je pros­triedok obohatenia.

Bible21

6 Oprav­du ve­likým zis­kem je ovšem zbožnost, která umí být spoko­jená s tím, co má.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček