Bible211. Timoteovi6,15

1. Timoteovi 6:15

který na­stane v pravý čas, jenž určí ten požeh­naný a je­diný Vlád­ce, Král kralujících a Pán panujících,


Verš v kontexte

14 abys toto přikázání za­chovával bez po­skvr­ny. Zůstaň bez úho­ny až do přícho­du naše­ho Pá­na Ježíše Krista, 15 který na­stane v pravý čas, jenž určí ten požeh­naný a je­diný Vlád­ce, Král kralujících a Pán panujících, 16 který je­diný má ne­smr­telnost a pře­bývá v ne­přístupném svět­le, kterého nikdo z li­dí ne­vi­děl ani vi­dět nemůže a které­mu patří čest a věčná moc. Amen.

späť na 1. Timoteovi, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 ktoré ukáže vo vlast­ných časoch ten blaho­slavený a jediný Moc­nár, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich,

Evanjelický

15 ktoré nám v určenom čase ukáže ten blaho­slavený a jediný Panov­ník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich.

Ekumenický

15 Plň si po­slanie bez poškvr­ny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Bible21

15 který na­stane v pravý čas, jenž určí ten požeh­naný a je­diný Vlád­ce, Král kralujících a Pán panujících,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček