Bible211. Timoteovi6,11

1. Timoteovi 6:11

Ty ale jako Boží člověk od ta­kových věcí utíkej a násle­duj sprave­dlnost, zbožnost, ví­ru, lás­ku, trpě­livost a mírnost.


Verš v kontexte

10 Lás­ka k penězům je to­tiž kořenem vše­ho zla; v honbě za nimi něk­teří zblou­di­li z ces­ty ví­ry a sami si způso­bi­li ne­sčetná mu­ka. 11 Ty ale jako Boží člověk od ta­kových věcí utíkej a násle­duj sprave­dlnost, zbožnost, ví­ru, lás­ku, trpě­livost a mírnost. 12 Bo­juj ten dob­rý boj ví­ry. Chop se věčného živo­ta, k ně­muž jsi po­vo­lán a k ně­muž ses přihlásil jasným vy­znáním před mno­ha svědky.

späť na 1. Timoteovi, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale ty, ó, človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spraved­livosťou, po­božnosťou, vierou, lás­kou, tr­pez­livosťou, krot­kosťou.

Evanjelický

11 Ty však, človeče Boží, pred takýmito vecami utekaj a snaž sa o spravod­livosť, po­božnosť, vieru, lás­ku, tr­pez­livosť, krot­kosť.

Ekumenický

11 Veď koreňom všet­kého zla je lás­ka k peniazom. Z túžby po nich nie­ktorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho boles­tí.

Bible21

11 Ty ale jako Boží člověk od ta­kových věcí utíkej a násle­duj sprave­dlnost, zbožnost, ví­ru, lás­ku, trpě­livost a mírnost.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček