Bible211. Timoteovi4,14

1. Timoteovi 4:14

Ne­zane­d­bávej dar, který je v to­bě; byl ti dán skrze pro­ro­ctví a vkládání ru­kou staršov­stva.


Verš v kontexte

13 Než při­jdu, věnuj se předčítání, kázání a vy­učování. 14 Ne­zane­d­bávej dar, který je v to­bě; byl ti dán skrze pro­ro­ctví a vkládání ru­kou staršov­stva. 15 O tom přemýš­lej, v tom zůstávej, a všich­ni uvi­dí, jak ros­teš.

späť na 1. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 Nezaned­bávaj daru milos­ti, k­torý je v tebe a ktorý ti je daný proroc­tvom so vzkladaním rúk starších sboru.

Evanjelický

14 Nezaned­bávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti daný proroc­kým slovom, keď zbor starších kládol ruky na teba.

Ekumenický

14 Nezaned­bávaj dar milos­ti, ktorý máš v sebe, ktorý si do­stal pro­stred­níc­tvom proroc­tva, a keď na teba starší klád­li ruky.

Bible21

14 Ne­zane­d­bávej dar, který je v to­bě; byl ti dán skrze pro­ro­ctví a vkládání ru­kou staršov­stva.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček