Bible211. Timoteovi1,9

1. Timoteovi 1:9

Je tře­ba mít na pamě­ti, že Zákon není určen pro sprave­dlivého. Vztahuje se na zločin­ce a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bez­věrce, na ty, kterým není nic svaté, na ot­covrahy, mat­kovrahy a vrahy vůbec,


Verš v kontexte

8 Ví­me, že Zákon je dob­rý, pokud se dobře užívá. 9 Je tře­ba mít na pamě­ti, že Zákon není určen pro sprave­dlivého. Vztahuje se na zločin­ce a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bez­věrce, na ty, kterým není nic svaté, na ot­covrahy, mat­kovrahy a vrahy vůbec, 10 na smilníky, zvrhlíky, ob­chodníky s lid­mi, na lháře, křivopřísežníky a na všech­no ostatní, co je v roz­po­ru se zdravým učením

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 vediac to, že zákon nie je daný pre spraved­livého, ale pre bez­zákon­ných a ne­pod­daj­ných, pre bez­božných a hriešnych, pre ne­svätých a obec­ných, pre ot­cov­rahov a materov­rahov a pre vrahov vôbec,

Evanjelický

9 vedomý toho, že zákon nie je pre spravod­livého, ale (je) pre zločin­cov a ne­pos­lušných, bez­božníkov a hriešnikov, ne­svedomitých a zvr­h­lých, pre ot­cov­rahov a mat­kov­rahov, vražed­níkov,

Ekumenický

9 ak si uvedomuje, že zákon nie je určený spravod­livému, ale pre tých, čo pre­stupujú zákon, pre vzdorovitých, bez­božných a hriešnikov, pre nehaneb­níkov a svetákov, pre ot­cov­rahov a vrahov matiek a vôbec pre vrahov,

Bible21

9 Je tře­ba mít na pamě­ti, že Zákon není určen pro sprave­dlivého. Vztahuje se na zločin­ce a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bez­věrce, na ty, kterým není nic svaté, na ot­covrahy, mat­kovrahy a vrahy vůbec,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček