Bible211. Timoteovi1,2

1. Timoteovi 1:2

Ti­mo­te­ovi, vlastní­mu synu ve víře: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na.


Verš v kontexte

1 Pavel, apoštol Krista Ježíše z po­věření Bo­ha, naše­ho Spa­si­te­le, a Krista Ježíše, naší na­děje, 2 Ti­mo­te­ovi, vlastní­mu synu ve víře: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na. 3 Jak jsem tě už pro­sil cestou do Ma­kedo­nie, zůstaň v Efesu a za­kaž jis­tým li­dem šířit od­lišná učení.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Timote­ovi, s­voj­mu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Krista Ježiša, nášho Pána.

Evanjelický

2 Timote­ovi, svoj­mu pravému synovi vo viere. Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Ekumenický

2 Timotejovi, svoj­mu pravému synovi vo viere: Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Bible21

2 Ti­mo­te­ovi, vlastní­mu synu ve víře: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček