Bible211. Tesalonickým3,2

1. Tesalonickým 3:2

a po­sla­li jsme Ti­mo­tea, naše­ho bra­t­ra a Božího spo­lu­pracovníka v Kri­stově evange­liu, aby vás upevnil a po­vzbu­dil ve vaší víře,


Verš v kontexte

1 Když už jsme to od­loučení ne­moh­li déle snést, roz­hod­li jsme se zůstat v Athénách sami 2 a po­sla­li jsme Ti­mo­tea, naše­ho bra­t­ra a Božího spo­lu­pracovníka v Kri­stově evange­liu, aby vás upevnil a po­vzbu­dil ve vaší víře, 3 aby se nikdo z vás nene­chal tě­mi­to soužení­mi zviklat. Ví­te pře­ce, že je to náš úděl.

späť na 1. Tesalonickým, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 a po­slali sme Timotea, svoj­ho brata a služob­níka Božieho a svoj­ho spolu­pracov­níka v evan­jeliu Kris­tovom, aby vás upev­nil a po­tešil vás dotyčne vašej viery,

Evanjelický

2 a po­slali sme Timotea, svoj­ho brata a služob­níka Božieho v práci za evan­jelium Kris­tovo, upev­niť a po­vzbudiť vás vo viere,

Ekumenický

2 Timoteja, nášho brata a Božieho spolu­pracov­níka v práci pre Kris­tovo evan­jelium, sme po­slali, aby vás upev­nil a po­vzbudil vo viere,

Bible21

2 a po­sla­li jsme Ti­mo­tea, naše­ho bra­t­ra a Božího spo­lu­pracovníka v Kri­stově evange­liu, aby vás upevnil a po­vzbu­dil ve vaší víře,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček