Bible211. Tesalonickým1,4

1. Tesalonickým 1:4

Ví­me, mi­lovaní bratři, že vás Bůh vy­vo­lil,


Verš v kontexte

3 Vzpo­míná­me před naším Bo­hem a Ot­cem na vaše skutky ví­ry, práci lás­ky a vy­trva­lost na­děje v našem Pánu Ježíši Kri­stu. 4 Ví­me, mi­lovaní bratři, že vás Bůh vy­vo­lil, 5 ne­boť naše evange­li­um k vám ne­přišlo jen ve slově, ale také v mo­ci, v Du­chu svatém a v plné jisto­tě. Sami ví­te, jak jsme u vás ži­li pro vás.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 vediac, bratia, milovaní od Boha, vaše vy­volenie.

Evanjelický

4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vy­volení,

Ekumenický

4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vy­volení,

Bible21

4 Ví­me, mi­lovaní bratři, že vás Bůh vy­vo­lil,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček