Bible211. Samuel31,11

1. Samuel 31:11

Když se obyva­te­lé Jábeš-gi­leá­du do­slech­li, co Fi­lištíni pro­ve­dli se Sau­lem,


Verš v kontexte

10 Jeho výz­broj uloži­li v chrá­mu Ašta­rot a tělo při­bi­li na hrad­bu Bet-šanu. 11 Když se obyva­te­lé Jábeš-gi­leá­du do­slech­li, co Fi­lištíni pro­ve­dli se Sau­lem, 12 všich­ni je­jich bo­jovníci vy­razi­li a šli ce­lou noc. Sňa­li Saulovo tělo i tě­la jeho synů z betšan­ské hrad­by, vrá­ti­li se do Jábeše a tam je spá­li­li.

späť na 1. Samuel, 31

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale keď počuli o tom obyvatelia Jabeš-gileáda, o tom, čo urobili Filištíni Sau­lovi,

Evanjelický

11 Keď počuli obyvatelia Jábéš-Gileádu, čo urobili Filištín­ci Sau­lovi,

Ekumenický

11 Keď sa obyvatelia Jábeš-Gileádu do­zvedeli, čo urobili Filištín­ci Sau­lovi,

Bible21

11 Když se obyva­te­lé Jábeš-gi­leá­du do­slech­li, co Fi­lištíni pro­ve­dli se Sau­lem,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček