Bible211. Samuel22,10

1. Samuel 22:10

Ten se o něm ra­dil s Hos­po­di­nem a dal mu jídlo na ces­tu, dokon­ce mu dal meč Fi­liští­na Goliáše.“


Verš v kontexte

9 Nato se ozval Doeg Edom­ský, před­sta­vený Saulových služebníků: „Vi­děl jsem Jišajova sy­na, jak přišel do Nobu k Achi­me­le­chovi, synu Achi­tu­bovu. 10 Ten se o něm ra­dil s Hos­po­di­nem a dal mu jídlo na ces­tu, dokon­ce mu dal meč Fi­liští­na Goliáše.“ 11 Král si hned ne­chal za­vo­lat kněze Achi­me­le­cha, syna Achi­tu­bova, i ce­lý jeho ot­cov­ský rod nobských kněží. Když se všich­ni do­stavi­li ke krá­li,

späť na 1. Samuel, 22

Príbuzné preklady Roháček

10 A do­pytoval sa za neho Hos­podina a dal mu po­travu na ces­tu a dal mu i meč Goliáša Filištín­skeho.

Evanjelický

10 Ten sa do­pytoval Hos­podina v jeho záuj­me, dal mu po­krm aj meč Filištín­ca Goliáša.

Ekumenický

10 Pre neho žiadal radu od Hos­podina a Dávidovi dal aj po­traviny i meč Filištín­ca Goliáša.

Bible21

10 Ten se o něm ra­dil s Hos­po­di­nem a dal mu jídlo na ces­tu, dokon­ce mu dal meč Fi­liští­na Goliáše.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček