Bible211. Petr3,4

1. Petr 3:4

ale ve vašem srd­ci. Oz­dob­te své nit­ro ne­po­mí­jivou krásou kro­tkého a pokojného du­cha, který je před Bo­hem vel­mi vzácný.


Verš v kontexte

3 Vaše krása ne­spočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nád­herných ša­tech – 4 ale ve vašem srd­ci. Oz­dob­te své nit­ro ne­po­mí­jivou krásou kro­tkého a pokojného du­cha, který je před Bo­hem vel­mi vzácný. 5 Tuto krásu mívaly kdy­si ony svaté že­ny, které doufaly v Bo­ha. Podřizovaly se svým manže­lům,

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 ale skrytý srd­ca človek v ne­porušiteľnom krot­kos­ti a tichos­ti ducha, čo je drahocen­né pred Bohom.

Evanjelický

4 ale skrytý človek srd­ca, to jest ne­porušiteľný a pred Bohom veľmi vzác­ny duch krot­kos­ti a tichos­ti.

Ekumenický

4 ale oz­dobou nech je to, čo je skryté v srdci a je ne­porušiteľné, totiž tichý a po­koj­ný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom.

Bible21

4 ale ve vašem srd­ci. Oz­dob­te své nit­ro ne­po­mí­jivou krásou kro­tkého a pokojného du­cha, který je před Bo­hem vel­mi vzácný.

Bible211. Petr3,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček