Bible211. Petr3,19

1. Petr 3:19

Teh­dy přišel kázat du­chům v žaláři –


Verš v kontexte

18 Vž­dyť i Kri­stus, sám sprave­dlivý, jednou trpěl za hří­chy ne­sprave­dlivých, aby vás přive­dl k Bo­hu. V těle pod­stou­pil smrt, ale v Du­chu do­stal život. 19 Teh­dy přišel kázat du­chům v žaláři – 20 těm, kteří kdy­si za No­emových dnů ne­ch­tě­li upo­s­lech­nout, za­tím­co Bůh trpě­livě če­kal, než se po­staví ar­cha, v níž se skrze vodu za­chráni­lo jen něko­lik (to­tiž osm) duší.

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 (v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári,

Evanjelický

19 v ktorom zo­stúpil a kázal väz­neným duchom,

Ekumenický

19 V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení.

Bible21

19 Teh­dy přišel kázat du­chům v žaláři –

Bible211. Petr3,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček