Bible211. Petr3,14

1. Petr 3:14

I kdybys­te však mě­li pro sprave­dlnost trpět, blaze vám. „Neměj­te strach z to­ho, čím vás straší, nenech­te se tím vylekat.“


Verš v kontexte

13 Kdo by vám ublížil, když bu­dete hor­livě ko­nat dob­ro? 14 I kdybys­te však mě­li pro sprave­dlnost trpět, blaze vám. „Neměj­te strach z to­ho, čím vás straší, nenech­te se tím vylekat.“ 15 Za­svěť­te svá srd­ce Pánu Kri­stu a buď­te připra­veni podat od­po­věď každé­mu, kdo se vás ze­ptá na důvod vaší na­děje.

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale keby ste aj tr­peli pre spraved­livosť, blaho­slavení ste. A ich báz­ne sa neboj­te ani sa ne­znepokojuj­te,

Evanjelický

14 Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, blaho­slavení ste. Neboj­te sa ich ani sa neľakaj­te,

Ekumenický

14 Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, ste blaho­slavení. Ne­maj­te z nich strach a neľakaj­te sa,

Bible21

14 I kdybys­te však mě­li pro sprave­dlnost trpět, blaze vám. „Neměj­te strach z to­ho, čím vás straší, nenech­te se tím vylekat.“

Bible211. Petr3,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček