Bible211. Petr3,12

1. Petr 3:12

Hos­po­di­novy oči hledí ke spravedlivým, uši na­klání k je­jich modlitbám, Hospodinova tvář je ale ob­rácenápro­ti pa­cha­te­lům zla.“


Verš v kontexte

11 Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a ne­chá se jím vést. 12 Hos­po­di­novy oči hledí ke spravedlivým, uši na­klání k je­jich modlitbám, Hospodinova tvář je ale ob­rácenápro­ti pa­cha­te­lům zla.“ 13 Kdo by vám ublížil, když bu­dete hor­livě ko­nat dob­ro?

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo oči Pánove hľadia na spraved­livých, a jeho uši pozorujú na ich pros­bu, ale p­rís­na tvár Pánova na tých, ktorí robia zlé.

Evanjelický

12 lebo oči Pánove hľadia na spravod­livých, Jeho uši po­zorujú ich pros­by, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia.

Ekumenický

12 Veď Pánove oči hľadia na spravod­livých, jeho uši načúvajú ich pros­bám, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle.

Bible21

12 Hos­po­di­novy oči hledí ke spravedlivým, uši na­klání k je­jich modlitbám, Hospodinova tvář je ale ob­rácenápro­ti pa­cha­te­lům zla.“

Bible211. Petr3,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček