Bible211. Petr3,1

1. Petr 3:1

Vy, že­ny, se podřizuj­te svým manže­lům. Něk­teří z nich odmí­tají Slovo, ale mo­hou být získáni beze slov jednáním svých žen,


Verš v kontexte

1 Vy, že­ny, se podřizuj­te svým manže­lům. Něk­teří z nich odmí­tají Slovo, ale mo­hou být získáni beze slov jednáním svých žen, 2 když uvi­dí, jak čis­tý a uctivý život ve­dete. 3 Vaše krása ne­spočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nád­herných ša­tech –

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Tak podob­ne ženy pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom, aby, jest­li aj nie­ktorí ne­veria slovu, boli zís­kaní pobožným obcovaním žien bezo slova

Evanjelický

1 Podob­ne ženy, pod­dané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky zís­kali svojím počínaním,

Ekumenický

1 Podob­ne, ženy, buďte pod­riadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vzpierajú Božiemu slovu, bez slova zís­kali svojím správaním,

Bible21

1 Vy, že­ny, se podřizuj­te svým manže­lům. Něk­teří z nich odmí­tají Slovo, ale mo­hou být získáni beze slov jednáním svých žen,

Bible211. Petr3,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček