Bible211. Petr1,4

1. Petr 1:4

k ne­po­mí­jivé­mu, ne­po­sk­vrněné­mu a ne­vadnou­cí­mu dě­dictví, které vás čeká v ne­bi,


Verš v kontexte

3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nám ve svém ve­likém mi­lo­sr­den­ství da­roval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrt­vých. Po­vo­lal nás k živé na­dě­ji, 4 k ne­po­mí­jivé­mu, ne­po­sk­vrněné­mu a ne­vadnou­cí­mu dě­dictví, které vás čeká v ne­bi, 5 za­tím­co vás Boží moc skrze ví­ru opatruje ke spáse, která se zjeví na kon­ci ča­su.

späť na 1. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 cieľom dedičs­tva, ne­porušiteľného, ne­poškvr­niteľného a ne­uväd­nuteľného, ochráneného v nebesiach pre vás,

Evanjelický

4 k ne­porušiteľnému, ne­poškvr­nenému a ne­väd­núcemu dedičs­tvu, od­loženému v nebesiach vám,

Ekumenický

4 pre nehynúce, ne­poškvr­nené a ne­väd­núce dedičs­tvo pri­pravené v nebesiach pre vás,

Bible21

4 k ne­po­mí­jivé­mu, ne­po­sk­vrněné­mu a ne­vadnou­cí­mu dě­dictví, které vás čeká v ne­bi,

Bible211. Petr1,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček