Bible211. Petr1,22

1. Petr 1:22

Když jste po­s­lušností prav­dě očisti­li své duše k ne­před­stírané bra­tr­ské lás­ce, mi­lu­j­te vrou­cně jedni druhé z čis­tého srd­ce.


Verš v kontexte

21 Díky ně­mu věří­te v Bo­ha, který ho vzkřísil z mrt­vých a oslavil jej, aby tak vaše ví­ra a na­děje směřova­la k Bo­hu. 22 Když jste po­s­lušností prav­dě očisti­li své duše k ne­před­stírané bra­tr­ské lás­ce, mi­lu­j­te vrou­cně jedni druhé z čis­tého srd­ce. 23 Nejste pře­ce znovuzro­zeni z po­mí­jivého se­mene, ale z ne­po­mí­jivého, skrze živé a trvalé Boží slovo.

späť na 1. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A tak očis­tiac svoje duše po­slušnosťou prav­dy skr­ze Ducha cieľom ne­po­krytec­kého milovania brat­stva vrúc­ne miluj­te jed­ni druhých z čis­tého srd­ca

Evanjelický

22 Keďže ste si očis­tili duše po­slušnosťou prav­de, aby ste mali brat­skú lás­ku bez po­krytec­tva, z tej duše sa vždy na­vzájom miluj­te,

Ekumenický

22 Keďže ste teraz prijali prav­du, a tak ste si očis­tili duše, aby ste mali ne­po­krytec­kú brat­skú lás­ku, z čistého srd­ca sa vrúc­ne na­vzájom miluj­te,

Bible21

22 Když jste po­s­lušností prav­dě očisti­li své duše k ne­před­stírané bra­tr­ské lás­ce, mi­lu­j­te vrou­cně jedni druhé z čis­tého srd­ce.

Bible211. Petr1,22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček