Bible211. Petr1,17

1. Petr 1:17

Bůh niko­mu ne­straní, ale každého soudí pod­le jeho skutků. Jest­liže jej na­zývá­te svým Ot­cem, hleď­te, abys­te svůj dočasný po­byt zde pro­ži­li v po­svátné úctě.


Verš v kontexte

16 Je pře­ce psáno: „Buď­te svatí, ne­boť já jsem svatý.“ 17 Bůh niko­mu ne­straní, ale každého soudí pod­le jeho skutků. Jest­liže jej na­zývá­te svým Ot­cem, hleď­te, abys­te svůj dočasný po­byt zde pro­ži­li v po­svátné úctě. 18 Ví­te pře­ce, čím jste byli vy­kou­peni ze svého marného životního způso­bu, zděděného po před­cích – ne­bylo to po­mí­jivý­mi věc­mi, stříbrem ani zla­tem,

späť na 1. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A jest­li Ot­com nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, jaký je čí skutok, choďte v báz­ni po čas svoj­ho pút­nic­tva

Evanjelický

17 A ak vzývate Ot­ca, ktorý bez upred­nos­tňovania súdi každého podľa jeho diela, konaj­te v báz­ni, kým ste tu na zemi.

Ekumenický

17 A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi ne­stran­ne každého podľa jeho skut­kov, žite v bázni počas svoj­ho po­bytu v cudzine.

Bible21

17 Bůh niko­mu ne­straní, ale každého soudí pod­le jeho skutků. Jest­liže jej na­zývá­te svým Ot­cem, hleď­te, abys­te svůj dočasný po­byt zde pro­ži­li v po­svátné úctě.

Bible211. Petr1,17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček