Bible211. Letopisů21,7

1. Letopisů 21:7

Ani Bohu se ten roz­kaz ne­lí­bil, a tak udeřil na Iz­rael.


Verš v kontexte

6 Joáb ale mezi ně ne­za­počítal Levi­ho a Ben­jamí­na, pro­tože se mu králův roz­kaz příčil. 7 Ani Bohu se ten roz­kaz ne­lí­bil, a tak udeřil na Iz­rael. 8 „Spá­chal jsem ve­liký hřích!“ vo­lal pak David k Bo­hu. „Pro­sím tě ale, odpu­sť vinu svého služebníka! Za­choval jsem se jako hroz­ný hlupák.“

späť na 1. Letopisů, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 A, pravda, neľúbil sa k­ráľ pre tú vec Bohu, a pre­to bil Iz­raela.

Evanjelický

7 Táto vec sa ne­páčila Bohu, a ranil Iz­rael.

Ekumenický

7 Ani Bohu sa tá vec ne­páčila, a pre­to Iz­rael po­tres­tal.

Bible21

7 Ani Bohu se ten roz­kaz ne­lí­bil, a tak udeřil na Iz­rael.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček