Bible211. Královská11,42

1. Královská 11:42

Šalo­moun kraloval v Je­ruzalémě nad ce­lým Iz­rae­lem čtyřicet let.


Verš v kontexte

41 Ostatní Šalo­mou­novy skutky – co všech­no vy­ko­nal a ja­kou měl moud­rost – o tom se, jak zná­mo, píše v Knize skutků Šalo­mou­nových. 42 Šalo­moun kraloval v Je­ruzalémě nad ce­lým Iz­rae­lem čtyřicet let. 43 Po­tom ule­hl ke svým ot­cům a byl po­chován ve městě svého otce Davi­da. Na jeho místě pak za­čal kralovat jeho syn Re­cho­boám.

späť na 1. Královská, 11

Príbuzné preklady Roháček

42 A dní, ktoré kraľoval Šalamún v Jeruzaleme nad celým Iz­raelom, bolo štyrid­sať rokov.

Evanjelický

42 Doba Šalamúnov­ho kraľovania v Jeruzaleme nad celým Iz­raelom trvala štyrid­sať rokov.

Ekumenický

42 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Iz­raelom štyrid­sať rokov.

Bible21

42 Šalo­moun kraloval v Je­ruzalémě nad ce­lým Iz­rae­lem čtyřicet let.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček