Bible211. Královská11,30

1. Královská 11:30

Achiáš vzal svůj nový plášť, roz­tr­hal ho na dvanáct ku­sů


Verš v kontexte

29 Jednou, když byl Je­ro­boám na cestě z Je­ruzalé­ma, po­tkal ho pro­rok Achiáš Ší­lo­ský, ob­lečený do nového pláště. Oba tam venku byli sa­mi. 30 Achiáš vzal svůj nový plášť, roz­tr­hal ho na dvanáct ku­sů 31 a ře­kl Je­ro­boá­movi: „Vez­mi si deset ku­sů, ne­boť tak praví Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le: ‚Hle, od­trh­nu králov­ství z ruky Šalo­mou­novy a to­bě dám deset kmenů.

späť na 1. Královská, 11

Príbuzné preklady Roháček

30 A Achiáš po­chytil nové rúcho, ktoré mal na sebe, a roz­tr­hal ho na dvanásť kusov

Evanjelický

30 Tu po­chytil Achija nový plášť, čo mal na sebe, roz­tr­hal ho na dvanásť kusov

Ekumenický

30 Tu uchopil Achija nový plášť, čo mal na sebe, a roz­tr­hal ho na dvanásť kusov.

Bible21

30 Achiáš vzal svůj nový plášť, roz­tr­hal ho na dvanáct ku­sů

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček