Bible211. Královská1,4

1. Královská 1:4

Byla to pře­krásná dívka. Ob­s­luhova­la krále, pečova­la o něj, ale král s ní nic neměl.


Verš v kontexte

3 A tak po všech iz­rael­ských končinách hleda­li nejkrásnější dívku, až nalez­li Šu­ne­mi­tku Abišag, a přive­dli ji ke krá­li. 4 Byla to pře­krásná dívka. Ob­s­luhova­la krále, pečova­la o něj, ale král s ní nic neměl. 5 Teh­dy se za­čal po­zvedat Chagi­tin syn Ado­niáš. „Kralovat budu já,“ pro­hlašoval. Opatřil si vozy a jíz­du a běhalo před ním pa­desát mužů.

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A deva bola náram­ne krás­na a opat­rovala kráľa a po­sluhovala mu, ale kráľ jej ne­poz­nal.

Evanjelický

4 Dievča bolo pre­krás­ne, stalo sa kráľovou opat­rov­níčkou, po­sluhovalo mu, ale kráľ ho ne­poz­nal.

Ekumenický

4 To dievča bolo ne­obyčaj­ne krás­ne. Opat­rovalo a ob­sluhovalo kráľa, ale kráľ s ňou ne­ob­coval.

Bible21

4 Byla to pře­krásná dívka. Ob­s­luhova­la krále, pečova­la o něj, ale král s ní nic neměl.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček