Bible211. Královská1,19

1. Královská 1:19

Obětoval ov­ce, vy­kr­mená te­la­ta a množství sko­tu a se­zval tam všech­ny králov­ské syny i kněze Abi­a­ta­ra a ve­li­te­le voj­s­ka Joá­ba, ale tvého služebníka Šalo­mou­na ne­po­zval.


Verš v kontexte

18 A hle, teď kraluje Ado­niáš, a ty, můj králov­ský pane, o tom ani ne­víš. 19 Obětoval ov­ce, vy­kr­mená te­la­ta a množství sko­tu a se­zval tam všech­ny králov­ské syny i kněze Abi­a­ta­ra a ve­li­te­le voj­s­ka Joá­ba, ale tvého služebníka Šalo­mou­na ne­po­zval. 20 Oči ce­lého Iz­rae­le teď vzhlíží k to­bě, můj pane a krá­li, abys jim ozná­mil, kdo usedne na králov­ský trůn po mém pánovi.

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Na­bil volov a vy­tučeného s­tat­ku a drob­ného dobyt­ka množs­tvo a po­volal všet­kých synov kráľových aj Ebiatára, kňaza, i Joába, veliteľa voj­ska, ale Šalamúna, tvoj­ho služob­níka, ne­povolal.

Evanjelický

19 Obetoval aj mnoho býkov, vy­kŕmených teliat a oviec a po­zval všet­kých kráľov­ských synov, kňaza Eb­játára i veliteľa voj­ska Jóába, ale tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val.

Ekumenický

19 Obetoval množs­tvo dobyt­ka, vy­kŕmených teliec a oviec. Po­zval všet­kých kráľov­ských synov, kňaza Eb­jatára, veliteľa voj­ska Jóaba, no tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val.

Bible21

19 Obětoval ov­ce, vy­kr­mená te­la­ta a množství sko­tu a se­zval tam všech­ny králov­ské syny i kněze Abi­a­ta­ra a ve­li­te­le voj­s­ka Joá­ba, ale tvého služebníka Šalo­mou­na ne­po­zval.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček