Bible211. Královská1,10

1. Královská 1:10

Pro­roka Náta­na, Benajáše, přední bo­jovníky, ba ani svého bra­t­ra Šalo­mou­na ale ne­po­zval.


Verš v kontexte

9 Ado­niáš ode­šel obětovat ov­ce, býky a vy­kr­mená te­la­ta ke ka­meni Zo­che­let ne­dale­ko pra­mene En-rogel a se­zval tam všech­ny své bra­t­ry, králov­ské sy­ny, i všech­ny králov­ské dvořa­ny z kmene Juda. 10 Pro­roka Náta­na, Benajáše, přední bo­jovníky, ba ani svého bra­t­ra Šalo­mou­na ale ne­po­zval. 11 Nátan teh­dy pro­mlu­vil s Šalo­mou­novou matkou Batše­bou: „Už jsi to slyše­la? Chagi­tin syn Ado­niáš kraluje, a náš pán David o tom ani ne­ví!

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale proroka Nátana a Benai­áša a hr­dinov ani Šalamúna, svoj­ho brata, ne­povolal.

Evanjelický

10 Ale proroka Nátana, Benáju, hr­dinov a svoj­ho brata Šalamúna ne­poz­val.

Ekumenický

10 Proroka Nátana, Benáju, hr­dinov a svoj­ho brata Šalamúna však ne­poz­val.

Bible21

10 Pro­roka Náta­na, Benajáše, přední bo­jovníky, ba ani svého bra­t­ra Šalo­mou­na ale ne­po­zval.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček